بیانیه مطبوعاتی دکتر سیدمصطفی آزمایش خطاب به هموطنان شریف و آزاده و خواهران و برادران ایمانی

on .

DR seyyed mostafa azmayesh97 هو 
۱۲۱ 

«محمد رسول‌الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» 
(
سوره حجرات - آیه ۲۹)

با سلام و درود

 هموطنان شریف ایرانی، خواهران و برادران ایمانی، پیروان طریقت نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

چنان که تاریخ دو ده اخیر کشورمان گواه است عده‌ای در ایران پرچم تکفیر بر علیه اهل تصوف را بلند کرده و به گفته خود درصدد ریشه‌کنی طریقت فقر محمدی و خاموش کردن چراغ تصوف علوی و عرفان اسلامی در ایران می‌باشند. از تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱٣۸۴ تا به امروز حملات متعددی به حسینیه‌های درویشان در شهرهای مختلف ایران که مساجد عبادت پروردگار بود صورت گرفته و پس از غارت و تخریب، آنها را باخاک یکسان کرده‌اند.
با این همه چراغ فقر و تصوف و عرفان اسلامی و طریقت نعمت‌اللهیه سلطان‌علیشاهیه گنابادی خاموش نشده است.

«یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون» 
(
سوره توبه - آیه ٣۲)

 آنچه تاکنون در این دریای پرتلاطم و طوفانی، سبب پایداری کشتی درویشان در برابر این امواج سهمگین گشته، جمع بودن آنان زیر پرچم بلند و پر اهتزاز اتحاد و یکدلی و اجتناب از هرگونه دسته‌بندی و دودستگی و تفرقه و پراکندگی است.

 با نظری به فضای مجازی به خوبی آشکار است که معاندان فقر و عرفان در پیشبرد ترفند ناکارآمد ادامه‌ی حصر غیرقانونی حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه درمانده گشته و زیر فشار افکار عمومی بین‌المللی و داخل کشور بی‌رمق و مستأصل شده‌اند.

 در عین حال با نظری به سایت‌های اینترنتی ضدتصوف ملاحظه می‌نمائیم که امید واهی دشمنان طریقت و عرفان، جریحه‌دار کردن احساسات ایمانی دراویش و ایجاد تفرقه و شکاف و اختلاف در میان خود آنان است.
البته دراویش نعمت‌اللهیه گنابادی هوشیارتر از آنند که در دام این فتنه بیفتند.
فقرا و پیروان و ارادتمندان حضرت آقای مجذوبعلیشاه قطب جلیل‌القدر سلسله‌ی نعمت‌اللهیه گنابادی هرگز بر طبل اختلاف با یکدیگر نمی‌کوبند و مصرّانه بر سر خواسته‌های کاملاً مشروع و قانونی خود اصرار می‌ورزند.
خواسته‌هایی که چنین خلاصه می‌شود:

۱️. شکسته شدن بلادرنگ حصر غیرقانونی و ناجوانمردانه حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه
۲️. قبول اعاده دادرسی درویش جوانمرد محمدیاور ثلاث
۳️. آزادی بیدرنگ و بلاقید شرط عموم دراویش صلحخواه و مسالمت‌جو که بدون ارائه‌ی هیچ دلیل محکمه‌پسند در کنج سیاهچال‌ها تحت شکنجه‌های ناجوانمردانه‌ی جسمی و روانی قرار دارند.  

اکنون مبرم‌ترین درخواست دراویش در صفوف متحد و بهه‌هم‌پیوسته -که نماد باشکوه اتحاد و همدلی است- رفع حصر بی‌چون و چرا و بلاتعلل از حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی می‌باشد.

البته روشن و آشکار است که اصرار بر شکستن حصر حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی -به‌عنوان یک خواسته‌ی مشروع و قانونی- نباید و نمی‌تواند حمل بر مخالفت با اخوان محترم جنابان آقایان حاج مهندس سید علیرضا جذبی، حاج حسینعلی کاشانی، حاج محمد تابنده ، حاج میریونس جعفری، و حاج محمدرضا هرسینی- که همه از برادران ایمانی و سابقان در ارادت‌ورزی به طریقت نعمت‌اللهیه گنابادی می‌باشند- گردد.

در این عَرَصاتِ پُر شرّ و شور و در این برهه بحرانی، خواهران و برادران ایمانی با هوشیاری و خردورزی دست از اتحاد و یکدلی نمی‌کشند و خواسته‌ی عمومی خود دایر بر شکستن حصر و رفع ممنوعیت از ارتباط مستقیم با حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را تکرار می‌کنند.

◼ خواهران و برادران ایمانی ارجمند

من به‌عنوان عضوی بسیار ناچیز از این جمعیت عظیم و میلیونیِ فقرای نعمت‌اللهی گنابادی با کمال فروتنی از یکایک پیروان این مکتب نورانی می‌خواهم در برابر طایفه‌ی معاندان ازخدابیخبر -که پیر بزرگوار و حکیم فرهیخته‌ی صلح‌طلب و مسالمت‌جوی ما را دچار به حصر غیرقانونی کرده اند- ضمن اصرار و پافشاری بر مواضع برحق دایر بر رفع حصر حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی، در تقویت بستگی معنوی و آبیاری لطیفه ایمانی بکوشند و از هرگونه اختلاف و دودستگی اکیداً اجتناب نمایند و مصداق «کانهم بنیان مرصوص» باشند.

من به‌عنوان عضوی ناچیز و کوچک از این خانواده‌ی بزرگ فقری و طریقتی هرگز به هیچ‌یک از خواهران و براداران به‌ویژه سابقین و پیشکسوتان اسائه ادب و بیحرمتی نکرده و نمی‌کنم و هرگز اهانت و بیحرمتی نسبت به بزرگان و پیشکسوتان و نمایندگان حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی را مجاز نمی‌دانم و قاطعانه آن را تقبیح می‌کنم.

 ما نگوئیم بد و میل به ناحق نکنی                                      جامه‌ی کس سیه و دلقِ خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است                            کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

 هموطنان شریف و آزاده و خواهران و برادران ایمانی گرامی  

اگرچه توهین‌های تند و اهانت‌های حرمت‌شکنانه نسبت به من و خانواده‌ام در فضای سایبری و حتی با تلفن به منزل مسکونی‌ام از جانب کسانی که با احساساتشان بازی شده و بر علیه من تحریک شده‌اند روال روزمره یافته، اما هرگز راضی نیستم که کسی به‌عنوان هواداری از من -به‌عنوان یک ذره ناچیز- کوچکترین قدم متقابلی برداشته یا اقدام متقابلی انجام دهد.

فقرای فهمیده و صبور طریقت نعمت‌اللهیه گنابادی نیز هوشیارتر از آنند که به دام ترفند اختلاف و تفرقه‌ای بیفتند که معاندان فقر آن را به‌پا می‌کنند و می‌کوشند تا بر آن دامن بزنند. فقرای طریقت نعمت‌اللهیه سلطانعلیشاهی گنابادی با کیاست و معرفت می‌دانند که ضامن پیروزی در سنگر مقاومت و ادامه مشارکت در موج پردامنه‌ی اعتراض نسبت به حصر غیرقانونی حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه چیزی جز اتحاد و همدلی نیست.

ما در ره عشق تو اسیران بلائیم                                          کس نیست چنین عاشق دلداده که مائیم
ترسیدن ما جملگی از بیم بلا بود                                            اکنون ز چه ترسیم که در عین بلائیم

 درخواست یکپارچه‌ی «رفع بی‌قید و شرط و بی‌درنگ حصر حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه» عامل وحدت‌بخش و رمز یکپارچگی دراویش و دوستداران مکتب درویشی در چهار گوشه‌ی جهان است و بس.

 مجدداً یادآور می‌شوم که درخواست رفع حصر از آقای دکتر نورعلی تابنده هرگز نباید تعبیر به کوچکترین اسائه ادبی نسبت به اخوان محترم آقایان جذبی و کاشانی و تابنده و جعفری و هرسینی گردد و ابزار دست معاندانی شود که درصدد پاشیدن بذر تفرقه و اختلاف در میان دراویش و دوستداران مکتب درویشی می‌باشند.

 من به‌عنوان یک عضو ناچیز خانواده‌ی عظیم فقر و درویشی همراه با خواهران و براداران ایمانی یک‌دل و یکصدا فریاد می‌زنم و بلاوقفه تکرار می‌کنم که ما خواهان شکستن حصر غیرقانونی مرشد و معلم بزرگوار، حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی هستیم.

یکی از راهیان طریقت نعمت‌اللهیه سلطانعلیشاهی گنابادی
فقیر سراپا تقصیر دکتر سیدمصطفی آزمایش
شنبه نوزدهم خردادماه هزار و سیصد و نود و هفت

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها