خبر تکمیلی از بحران در زندان زنان قرچک/ ادامه تنش در زندان زنان

on .

زنان زندانی محبوس در زندان قرچک می‌گویند دود آتش زندان را فرا گرفته است و مأموران همچنان به ضرب و شتم زنان زندانی مشغول هستند.
گفته شده است که در این حادثه تخت و وسایل زندانیان در آتش سوخته و مسئولان زندان برای اینکه زندانیان وسایل دفاعی نداشته باشند نیمکت‌های هواخوری و وسایل ورزشی را جاکن کرده و از محوطه‌ی بند ۱ زندان خارج کرده‌اند.
خانواده‌ی یکی از زندانیان زن محبوس در زندان قرچک به مجذوبان نور گفته است که تمام وسایل زندانیان زن بندهای ۱ و ۲ را ضبط کرده و آنان را به‌شدت کتک زده‌اند به‌طوری که شماری از زندانیان به بهداری منتقل شده‌اند.
زنان زندانی که از سوی مسئولان زندان، شورشی خوانده شده‌اند می‌گویند خواسته‌ی آنان رسیدگی به وضع بهداری زندان و درمان زندانیان است.
به گفته‌ی آنان جان زندانیان در زندان قرچک هیچ ارزشی برای مسئولان ندارد. 
زندانیان زن بندهای دیگر زندان قرچک نیز گفته‌اند محمدی رئیس زندان در پاسخ به آنان که خواستار اطلاع از علت درگیری و آتش‌سوزی شده‌اند اعتراض به وضعیت درمانی زندان را تکذیب کرده و گفته است این زندانیان به خاطر عفو شورش کرده‌اند.
اخبار تکمیلی را در مجذوبان نور دنبال کنید.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها