نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح یکشنبه ١۶-۰١- ٩۴ (خوردن گوشت - گذشت از دیگری - شهادت حضرت حمزه و بخشیدن هنده و وحش) - خانم‌ها 97/07/20
پیام حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، صبح جمعه بيستم اسفند ۹۵ از بیمارستان مهر 95/12/20
مجلس صبح شنبه ١۴-١٢-٩۵ - آقایان(نحوهٔ بیان و اثبات مطلب - حکایت نحوی و کشتیبان) 95/12/14
مجلس صبح جمعه ١٣-١٢-٩۵- خانمها (آزادگی و اسارت انسان و تدبر در حکمت آن) 95/12/13
مجلس صبح جمعه ١٣-١٢-٩۵ - آقایان(شرکت در مجالس حسینیه) 95/12/13
مجلس صبح پنجشنبه ١٢-١٢-٩۵ - آقایان (وفات حضرت فاطمه(س)) 95/12/12
مجلس صبح چهارشنبه ١١-١٢-٩۵ - خانمها(کمیت و کیفیت ایمان و مؤمنین - درویشی) 95/12/11
مجلس صبح یکشنبه ٨-١٢-٩۵ - خانمها (توجه و انتظار شنونده به سخن و اثر صوت و دیدار) 95/12/08
مجلس صبح شنبه ٧-١٢-٩۵ - آقایان (جایگاه عرف و عادت در قانونگذاری بشر و احترام به آداب و رسوم) 95/12/07
مجلس صبح جمعه ۶-١٢-٩۵ - خانمها(اتصال و ارتباط معنوی قلوب مؤمنین) 95/12/06

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها