نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح جمعه ۶-١٢-٩۵ - آقایان(اجتماع قلب‌ها) 95/12/06
مجلس صبح پنجشنبه ۵-١٢-٩۵ - آقایان(تجلی‌های مختلف خداوند و درک انسان) 95/12/05
مجلس صبح چهارشنبه ۴-١٢-٩۵ - خانمها (جشن روز درویش - خواندن تاریخ - حفظ ارکان ملت و آداب و رسوم ملی) 95/12/04
مجلس صبح یکشنبه ١-١٢-٩۵ - خانمها(طالع‌بینی و آینده‌پژوهی - تکرار و یادگیری - حول و قوهٔ الهی - همدلی با نظم) 95/12/01
مجلس صبح جمعه ٢٩-١١-٩۵ - خانمها(روش تشخیص صحت بیانیه‌ها و نقل‌قول‌های منتسب به بزرگان) 95/11/29
مجلس صبح جمعه ٢٩-١١-٩۵ - آقایان(حفظ ایمان در بحران زمانه) 95/11/29
مجلس صبح چهارشنبه ٢٧-١١-٩۵ - خانمها( قرآن- اعتماد به عقیده- پیغمبر مصحح عقاید و حکومت- نیت توبه) 95/11/27
مجلس صبح یکشنبه ٢۴-١١-٩۵ - خانمها( قسم خوردن خداوند در قرآن - مواقع نجوم - طلاق) 95/11/24
مجلس صبح پنجشنبه ٢١-١١-٩۵ - آقایان(تمدن ایرانی-اسلامی و حفظ آن) 95/11/21
مجلس صبح چهارشنبه ٢٠-١١-٩۵ - خانمها(نگارش سؤالات - سلام - اظهار وحدت و اتحاد - صلح و سلامت) 95/11/20

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها