نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح جمعه، تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ آقایان (حرکت و سکون در عرفان،در چه مرحله از سلوک هستیم؟ ،صعود و سقوط افراد و اقوام) 96/06/26
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح جمعه، تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ آقایان (رضا و توکّل، انسان؛ خلیفه و وکیل خداوند در روی زمین) 95/12/13
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح پنجشنبه، تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۸آقایان (موسی و خضر، پاک شدن یکباره از خطاها، تجلیّات خداوند، اتّکا به خداوند) 95/11/08
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ خانم ها (خلقت انسان در زحمت، احسن تقویم چیست؟، ایمان و عمل صالح) 95/10/18
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح شنبه، تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ خانم ها (سواد در اسلام، سه خطی که مولوی خواند، شمس و مولوی ) 95/10/18
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح یکشنبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۴خانم ها (قواعد طبیعت و مقدّر خدا، چون و چرا در کار خدا، مراجعه به طبیب و مسؤولیت با طبیب) 95/10/13
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح جمعه ۱۳۸۶/۱۱/۱۲(صبر در برابر زحمت، تحمّل سختی، توکّل، اهمیّت دیدار مؤمنین و شرکت در مجالس فقری) 95/10/13
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس شب جمعه، تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ خانم ها (ذکر(۱)، مشقّات و معانی متعدد ذکر، اقسام ذکر: ذکر لسانی و ذکر قلبی، برتری ذکر قلبی بر ذکر لسانی ،معانی صلات ) 95/09/29
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح پنجشنبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ خانم ها (عشق و تعصب، تغییر اسم و القاب) 95/09/29
مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده " مجذوبعلیشاه " مجلس صبح چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ خانم ها (داستان خلقت آدم، گستره ی جهانی عرفان، دو جزء شیطانی و رحمانی در انسان) 95/09/29

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها