نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح پنجشنبه ۲۹-۱۲-۹۲ (اولویت لطف بر قهر خداوند -آقایان) 93/01/01
مجلس صبح چهارشنبه ۲۸-۱۲-۹۲ (جشن چهارشنبه سوری-شادی-روزنه رحمت الهی-غرور-خانم‌ها) 92/12/29
مجلس صبح پنجشنبه ۲۲-۱۲-۹۲ (مصافحه و اهمیت آن-بوسیدن دست در مصافحه- -آقایان) 92/12/27
مجلس صبح چهارشنبه ۲۱-۱۲-۹۲ (پرهیز از نیک پنداشتن عمل - اراده الهی - تفاوت شعر شعرای عارف و غیر - بایکوت خبری-خانم‌ها) 92/12/27
مجلس صبح شنبه ۱۷-۱۲-۹۲ (آثار همبستگی - آقایان) 92/12/17
مجلس صبح پنجشنبه ۱۵-۱۲-۹۲ (حفظ همبستگی و مشورت در همه امور -آقایان) 92/12/15
مجلس عصر چهارشنبه ۱۴-۱۲-۹۲ (ترجمه‌های قرآن - معانی پیچیده لغات - لزوم دانستن معانی لغات قرآن-خانم‌ها) 92/12/14
مجلس صبح چهارشنبه ۱۴-۱۲-۹۲ (شبهه در تعلیم ذکر - انتساب مفاخر شیعه به اهل سنت - ترس از دست دادن نعمت و امید بدست آوردن نعمت - رسیدن دعا-خانم‌ها) 92/12/14
مجلس صبح چهارشنبه ۰۷-۱۲-۹۲ (پاسخ به گله از موفق نشدن در کار‌ها - تحلیل و تشخیص تقصیر خود-خانم‌ها) 92/12/07
مجلس صبح پنجشنبه ۰۱-۱۲-۹۲ (منشاء اختلاف مسلمانان و رفع آن-آقایان) 92/12/07

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها