نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح شنبه ۲۳-۱۲-۹۳ (هماهنگی قوانین اسلام با فطرت انسان - آقایان) 93/12/29
مجلس صبح شنبه ۱۶-۱۲-۹۳ (فقه و تفقه در دین - پاسخ تحیت - منابع احکام - عرف و عادت ملت‌ها - نوروز - چهارشنبه سوری -خانم‌ها) 93/12/29
مجلس صبح پنجشنبه ۱۴-۱۲-۹۳ (آزادی چهار نفر از فقرا- مصافحه -آقایان) 93/12/22
مجلس صبح شنبه ۹-۱۲-۹۳ (برخورد با افراد - اساس حیات بر دوستی انسان‌ها - حمل عمل مومن بر صحت - عدل خداوند -خانم‌ها) 93/12/21
مجلس صبح جمعه ۰۸-۱۲-۹۳ (نقش عرفان و احکام در حفظ دین -آقایان) 93/12/21
مجلس صبح پنجشنبه ۷-۱۲-۹۳ (تغییر هر قوم به تغییر خودشان است -آقایان) 93/12/21
مجلس صبح جمعه ۰۱-۱۲-۹۳ (فقط او باقی است -آقایان) 93/12/13
مجلس صبح پنجشنبه ۳۰-۱۱-۹۳ (تقوی -آقایان) 93/12/13
مجلس صبح شنبه ۱۸-۱۱-۹۳ (خطبه‌های حضرت علی (ع) - برهم نزدن اجتماع - گناه شکستن وحدت مسلمین - اصلاح جامعه از خود-خانم‌ها) 93/12/11
مجلس صبح جمعه ۱۷-۱۱-۹۳ (رعایت اعتدال، کتمان حالات معنوی- وحدت وجود -خانم‌ها) 93/12/11

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها