نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح جمعه ۱۷-۱۱-۹۳ (رعایت اعتدال و میانه روی -آقایان) 93/12/07
مجلس صبح یکشنبه ۱۲-۱۱-۹۳ (صلح و زدودن کدورت و نگرانی از دل- خانم‌ها) 93/12/07
مجلس صبح شنبه ۱۱-۱۱-۹۳ (تجسم خدا در حکایت موسی و شبان - گذار از بت پرستی - خلوص نیت - القاء عقاید - کتاب مثنوی-خانم‌ها) 93/12/07
مجلس صبح جمعه ۱۰-۱۱-۹۳ (اثر خواندن قرآن در گوش کودک بر روان او -خانم‌ها) 93/12/05
مجلس صبح جمعه ۱۰-۱۱-۹۳ (عدم جدایی طریقت از شریعت -آقایان) 93/12/05
مجلس صبح یکشنبه ۵-۱۱-۹۳ (قیود و مشکلات - مسئولیت آیندگان - تمایلات و عواطف - وظیفه و حق فرد در مقابل جامعه- خانم‌ها) 93/12/05
مجلس صبح شنبه ۴-۱۱-۹۳ (اعداد به تنهایی اثری ندارند - آقایان) 93/11/27
مجلس صبح جمعه ۳-۱۱-۹۳ (وظایف والدین نسبت به فرزندان -خانم‌ها) 93/11/10
مجلس صبح جمعه ۳-۱۱-۹۳ (سماع- آقایان) 93/11/10
مجلس صبح شنبه ۲۷-۱۰-۹۳ (از خیر جز خیر صادر نمی‌شود - نظام آفرینش - آنچه بر ما وارد می‌شود امر خداست - خانم‌ها) 93/11/09

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها