نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح شنبه ۱۵-۹-۹۳ (لازمه تکامل و پیشرفت معنوی - فراهم کردن اسباب در حل مسائل- خانم‌ها) 93/09/27
مجلس صبح جمعه ۱۴-۹-۹۳ (عرفان‌های نوظهور -آقایان) 93/09/25
مجلس صبح چهارشنبه ۱۲-۹-۹۳ (دیده وحدت بین - وجود خداوند - غرایز حفظ ذات و حفظ نوع- خانم‌ها) 93/09/24
مجلس صبح شنبه ۸-۹-۹۳ (بار مومنان بر پیغمبر - استقامت در امر - دقت در معنای آیات قرآن و یافتن وظیفه خود - خانم‌ها) 93/09/13
مجلس صبح پنجشنبه ۲۹-۸-۹۳ (حفظ سرّ -آقایان) 93/09/11
مجلس صبح چهارشنبه ۲۸-۸-۹۳ (حضرت موسی(ع) و چهل سال بیابان گردی قوم بنی اسرائیل - همه دسته جمعی مقصریم - خانم‌ها) 93/09/11
مجلس صبح شنبه ۲۴-۸-۹۳ (شأن نزول آیات قرآن - آقایان) 93/09/07
مجلس صبح جمعه ۲۳-۸-۹۳ (تمرکز معنوی -آقایان) 93/09/07
مجلس صبح جمعه ۱۶-۸-۹۳ (تجّلی یار از در و دیوار -آقایان) 93/08/22
مجلس صبح چهارشنبه ۱۴-۸-۹۳ (ناصحیح بودن تشویق به شهادت طلبی - محافظت از جان - تشخیص دشمن- ۱۱ محرم -آقایان) 93/08/17

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها