نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح جمعه ۱۷-۵-۹۳ (ازدواج مجدد، رعایت دستورات درویشی و حفظ آبروی فقر -خانم‌ها) 93/05/22
مجلس صبح جمعه ۱۷-۵-۹۳ (بنی آدم اعضای یک پیکرند -آقایان) 93/05/22
مجلس صبح چهارشنبه ۱۵-۵-۹۳ (اهمیت خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد - فرهنگ جاری و راکد در جامعه - حس مسئولیت پذیری فرزند - رعایت عرف و عادت -خانم‌ها) 93/05/19
مجلس صبح شنبه ۱۱-۵-۹۳ (رویاء - خواب -کابوس -آقایان) 93/05/14
مجلس صبح جمعه ۱۰-۵-۹۳ (ابوریحان بیرونی - علم آموزی - تلاش در راه فهم و درک - خانم‌ها) 93/05/14
مجلس صبح شنبه ۰۴-۰۵-۹۳ (ضرورت اتحاد مسلمین درباره عید فطر-آقایان) 93/05/14
مجلس صبح چهارشنبه ۰۱-۰۵-۹۳ (جواب به سوالات-تعقل و تفکر- مرجع تقلید- تعبیر خواب- عشریه- حقوق الهی-خانم‌ها) 93/05/11
مجلس صبح چهارشنبه ۲۵-۰۴-۹۳ (توسل-شفاء و دواء-قاعده نجوم-اثر فرمایش بزرگان-خانم‌ها) 93/04/29
مجلس صبح شنبه ۲۱-۰۴-۹۳ (فطرت و تربیت-تربیت منطبق بر فطرت -خانم‌ها) 93/04/26
مجلس صبح چهارشنبه ۱۸-۰۴-۹۳ (رعایت آداب و رسوم هر جامعه -شرع و عرف- درآوردن لباس عزا و پوشیدن لباس شادی-خانم‌ها) 93/04/20

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها