معرفی کتاب‌های جدید کتابخانهٔ مجذوبان نور

on .

ketabkhane majzooban noor

هفتهٔ گذشته ٣٠ کتاب به کتابخانهٔ مجذوبان نور اضافه شدند. عناوین این کتاب‌ها به شرح زیر است:

?در بخش‌ تصوف و عرفان (مجموعه کتاب هاى عرفانى):

• رساله سعادتیه
 تألیف: عبدالغفار اصفهانی

• مجموعه تفکر دینی در دوره معاصر- دیتریش بونهوفر
تألیف: اى. هـ. رابرتستن

• مجموعه تفکر دینی در دوره معاصر- مارتین بوبر
 تألیف: رنالد گرگور اسمیت

• مجموعه تفکر دینی در دوره معاصر- آلفرد نورث وایتهد
تألیف: نورمان پیتنجر

• داستان‌ها و پیام‌های هفت‌اورنگ جامی
تألیف: حشمت‌الله ریاضى

• داستان‌ها و پیام‌های سعدی در گلستان و بوستان
تألیف: حشمت‌الله ریاضى

• داستان‌ها و پیام‌های حکیم سنائی در حدیقةالحقیقة
 تألیف: حشمت‌الله ریاضى

• اقتدا به محمد (ص)
تألیف: کارل ارنست

• مجموعه مقالات همایش شیخ ابوالقاسم گرّکانی
تألیف: على‌محمد صابرى

• خدا و فلسفه
تألیف: اتین ژیلسون

• مبانی هنر اسلامی
تألیف: تیتوس بورکهارت

• مرآت المعانی
تألیف: جمالى دهلوى

• رساله ردّ پادری
تألیف: حضرت حسین‌علیشاه اصفهانى

• سرچشمهٔ مقدس فرهنگ و ورزش‌ها
تألیف: قاضى بن محمد

• سید حیدر آملی
تألیف: هانرى کربن

• طریقهٔ ابومدین
تألیف: وینسنت جى کرنل

• السائر الحائر
تألیف: شیخ نجم‌الدین کبرى

• کاشف الاسرار
تألیف: نورالدین عبدالرحمن اسفراینى

• تفسیر حدائق الحقایق
 تألیف: معین‌الدین محمد فراهى

?بخش ادبیات و فرهنگ:

• غرش طوفان – از جلد یک تا هفت
تألیف: الکساندر دوما

• نونِ نوشته
تألیف: محمود دولت‌آبادى

• ژوزف بالسامو – از جلد یک تا سه
تألیف: الکساندر دوما


برای مطالعه و دانلود این کتاب‌ها و سایر کتب به کتابخانه مجذوبان نور مراجعه کنید.

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها