درخواست کمک فرزندان درویش محمد ثلاث از همه مردم جهان و نهادهای حقوق بشری برای متوقف کردن اعدام پدر بی‌گناهشان

on .


بنابر گزارشات رسیده می‌خواهند محمد ثلاث را چهارشنبه ۳۰ خرداد اعدام کنند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها