از قدرت وكالت، تا وكالت قدرت‌!

on .

ستون وكيل‌الرعايا وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي 
نويسه آقاي سعيد دهقان

 

از قدرت وكالت، تا وكالت قدرت‌!

                                       

اصل خبر: رئيس مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه با اشاره به اينكه <قوانين مربوط به وكالت را حاكميت تنظيم مي‌كند>، گفت: استقلا‌ل وكيل، جداي از استقلا‌ل كانون وكلا‌ست. 
 
 
موضوع از چه قرار است؟ اظهارات اخير حجازي نشان مي‌دهد كه هيچكدام از استدلا‌لا‌ت و توضيح واضحات -گذشته و حال- وكلا و مقامات كانون، به گوش تريبون مطلق حاكميت نرسيده و لذا نبايد از يك كوچه باريك يكطرفه، رفت و آمدي را به مصداق بزرگراه چند بانده، توقع داشت! هر چند اين بار موضوع بر مدار سخن حكيمانه آن ظريفي قرار گرفته كه سرمايه انسان را حرف‌هايي مي‌دانست كه براي <نگفتن> دارد، ليكن وكيل‌الرعايا باز هم ترجيح مي‌دهد، از اين <سرمايه> صرف نظر كرده و با تحليل حرف بزند.  
 
 
تحليل موضوع: اولا‌ً، اعمال قانونگذاري اصولا‌ً در زمره اعمال حاكميت است و نه تصدي؛ بنابراين صرف تنظيم قانون وكالت توسط حاكميت، به معناي عدم استقلا‌ل اين نهاد مدني نيست. ثانياً، اگر قرار باشد استقلا‌ل وكيل را جدا از استقلا‌ل كانون بدانيم و ارتباطي هم ناخودآگاه ميان نوع نگرش دستگاه قضايي به اين موضوع و نسبت آن با استقلا‌ل قاضي و استقلا‌ل قوه قضاييه برقرار نكنيم، در آن صورت، چه ضرورتي است كه اساساً وكيل را مستقل بدانيم و يا شعار دادرسي عادلا‌نه را تكرار كنيم؟! با اين طرز تلقي، آيا بهتر نيست رئيس كانون وكلا توسط قوه قضاييه انتصاب و لوايح دفاعيه وكلا نيز توسط قضات گزينش شود؟! كاش تا اين مزاح و طعنه‌ها وارد قانون نشده، نگذاريم كارمان به جايي برسد كه كار آن مادر رسيده؛ مادر واقعي بچه‌اي كه وقتي نتيجه اختلا‌فش با دايه بچه، به حكم نصف كردن بچه منجر شده، به دروغ گفت: <من مادر بچه نيستم>! 
 
 
تكمله: شايد در مقطع كنوني، به ناچار تنها راه برون‌رفت از اين مشكل مصنوعي را، همان پيش‌نويسي بدانيم كه مي‌گفت، كساني كه در زمان قانوني از مركز مجوز كار گرفته‌اند، به نوعي و تحت شرايطي عضو كانون تلقي شوند و...؛ البته با اين اميد كه در نهايت، به نتيجه آن دوستي نرسيم كه دو نخ سيگار بر لب داشت و وقتي از او علتش را جويا شدند، گفت: <يكي را براي خودم مي‌كشم و دومي را به جاي دوستي كه در زندان است>! بعد از مدتي فقط يك سيگار بر لب گرفت. پرسيدند چه شده؛ دوستت از زندان آزاد شد؟ پاسخ داد: <نه، خودم سيگار را ترك كردم>! 
 
  روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد مليwww.roozna.com

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها