آيت الله بروجردی: از مرگ نمی ترسم

on .

آيت الله بروجردی: از مرگ نمی ترسم

گزارش اشپیگل آنلاین                                    منبع : سایت خبری گویا نیوز

آيت الله بروجردی تا روز چهارشنبه ۱۳ ژوئن فرصت دارد تا دلايل بی گناهی خود را به دادگاه ارائه کند. در اين روز دومين نشست دادگاه ويژه روحانيت تشکيل می شود و به پرونده وی و ۸۰ نفر از پيروانش رسيدگی می کند. دادستان در کيفرخواست برای آيت الله بروجردی تقاضای حکم دوبار اعدام کرده است و برای ۱۷ تن از يارانش يکبار حکم اعدام در خواست نموده است.

يکی از مراجع بلند پایه شيعه روز گذشته تنها و بدون حضور وکيل مدافع در برابر دادگاهی که در خيابان زعفرانیه تهران تشکيل شده بود قرار گرفت . فهرست اتهاماتی که در کيفرخواست چند صد صفحه ای مطرح شده بود بلند بالاست. تنها چند نمونه را بر می شمارم : 

*اقدام عليه امنيت ملی

*برگزاری سخنرانی و تحريک افکار عمومی

*نامشروع خواندن نظام اسلامی که در راس آن ولی فقيه آيت الله خامنه ای قرار دارد

*استفاده از واژه "ديکتاتوری دينی" به جای "جمهوری اسلامی" در مصاحبه با راديو و تلويزيونهای خارجی

بروجردی بارها تاکيد کرده بود که يک فرد مذهبی و غير سياسی است. با اينهمه وی به شکل روز افزونی از آخوند هايی که در راس حکومت قرار دارند انتقاد می کرد، زيرا ايشان ديانت را با حکومت در می آميزند. او به دفاع از دين سنتی و به قول خودش " ناب" می پرداخت؛ دينی که به دور از قدرت و سياست است. در برابر دادگاه که پشت در های بسته تشکيل شد پاسخی که آيت الله در دفاع از خود ارائه داد کوتاه بود. وی در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۹ به علت فعاليتهای مذهبی زندانی شده، جرم وی نه سياسی است و نه ربطی به مسائل امنيتی دارد، اختلاف وی با حکومتگران ريشه های اعتقادی دارد. وی همچنين گفت بدعتی در دين ايجاد نکرده‌است بلکه ‌پيرو همان مذهب و ديانتی است که اجدادش داشته اند.

ايستادگی سرسختانه در برابر اين دادگاه غير علنی، حاصلی برای بروجردی نداشت. بر عکس باعث شد تا وی را از همانجا به سلول انفرادی منتقل کنند.

تلاش برای دستگيری بروجردی از يکسال پيش آغاز شد. در ابتدا اين تلاش ها با شکست مواجه شدند . چون در محل سکونت وی که نزديک است به ميدان "آزادی"، گروه بزرگی از پيروان بروجردی، مثل سپر هايی از گوشت و خون، جلو منزل مسکونی وی قرار گرفتند و در برابر حملات ايستادگی کردند.

دو ماه تمام، جانبداران آيت الله بروجردی و نيروهای انتظامی در اين ناحيه مثل موش و گربه در نبرد بودند. اين بازی بطور روز افزونی مخاطره آميز شده بود، با زد و خورد همراه بود و شماری مجروح از خود باقی گذاشت و گروهی هم دستگير شدند. نيروهای انتظامی برای کنترل رفت و آمد و ايجاد رعب و وحشت روز ها دوربين های ويديويی بالای تير های چراغ برق کار می گذاشتند و شب ها هواداران وفادار بروجردی بسوی دوربين ها سنگ پرتاب می کردند و آنها را پائين می کشيدند. هر روز خيل جانبداران آيت الله در محله جمع می شدند تا از بروجردی در برابر حملات محافظت کنند.

بروجردی پيوسته کوشش می کرد ايشان را به خانه های خود باز گرداند اما در اين کار موفق نبود. تا بلاخره روزی لباس سفيد بر تن کرد، به عبارتی کفن پوشيد. می خواست به اين وسيله تاکيد کند که از مرگ هراسی ندارد. اين بار او بود که پيشاپيش بقيه ايستاده بود و سپر هوادرانش شد. اما اين کار هم نتيجه عکس داد و حالا ديگر هوادارانش به هيچ عنوان حاضر نبودند وی را در برابر حملات نيرو های انتظامی تنها بگذارند.

اپوزيسيون خارج کشور خاموش ماند

۶ سپتامبر ۲۰۰۶ ساعت ۵ بعد از ظهر هنگام حمله فرا رسيد. دهها تانک نظامی و آمبولانس به خيابان های خواب زده اطراف منزل آيت الله بروجردی ريختند و راه خود را بسوی خانه بروجردی باز کردند. در اين کار زار به سوی پيروان بروجردی که با شهامت در برابر خشونت برهنه از معبود خود دفاع می کردند، گاز اشگ آور شليک شد. درظرف چند دقيقه محله تبديل شد به ميدان جنگ. به گفته شاهدان همه جا آدم هايی که خون از سر و صورتشان می ريخت در حال جنگ و گريز می دويدند. در و پنجره خانه های مسکونی اطراف منزل بروجردی می شکست و در و ديوار ها زخم بر می داشت. آخر سر يگان های ويژه به منزل ايت الله رسيدند و به درون هجوم بردند. در برخی از تصاوير موجودپيداست که هواداران آيت الله بروجردی را با شدت و خشونت با باتوم و چماق می زدند، طوری که روانه بيمارستان می شدند. از قرار تير اندازی هم شده و تنها تير های گازی و هوايی هم نبودند که در اينگونه موارد برای هراساندن و متفرق کردن جمعيت شليک می شود. در طول چند ساعت ، صد ها نفراز پيروان آيت الله بروجردی دستگير شدند. شنيده می شود که ۵ تن از پيروان ايشان بر اثر اين حمله ها جان باختند.

بالاخره ماموران بزور بروجردی را به داخل يک خود رو کشيدند. هواداران ايشان موفق نشدند خود رو را از حرکت باز بدارند .

مادر آيت الله نتوانست از اين ماجرای تلخ جان سالم بدر ببرد. امروز هم هنوز برخی از اعضاء خانواده و نزديکان بروجردی در زندان بسر می برند. خانه مسکونی ايشان، در اين ميان، به وسيله بولدزر با خاک يکسا ن شده است. از آنزمان تا کنون نزديک ۵۰۰ نفر از پيروان ايشان دستگير شده اند. از اين شمار هنوز ۱۲۰ نفر در زندان بسر می برند. بيشتر

هواداران آيت الله افرادی ساده و بدون پيشينه سياسی هستند. بروجردی گاهی در ميدان ورزشی سخنرانی می کرد و هزاران نفر برای گوش دادن به سخنانش جمع می شدند. پيروان وفادار آيت الله بروجردی حاضرند برای پشتيبانی از وی بهای سنگينی را بپردازند. اما توده های عظيم مردم ايران ديگر نمی خواهند با اين گونه پيشوايان مذهبی سر و کاری داشته باشند، به ويژه با چنين پيشوايان مذهبی که سنت گرا هستند و با ايجاد تغييرات در قوانين اسلامی که سالهاست تاريخ مصرفشان گذشته توافقی ندارند.

اپوزيسيون لائيک خارج کشور نيز در اين زمينه گامی بر نمی دارد. اين مخالفان حکومت که در مورد نقض حقوق بشر عليه زنان، دانشجويان و کارگران با سرعت و حساسيت تمام واکنش نسان می دهند و اين موارد نقض حقوق بشر را با صدای بلند به گوش جهانيان می رسانند، اکنون سکوت اختيار کرده اند. برای ايشان دشوار است که در دوران حکومت اسلامی به يک روحانی با نفوذ اعتماد کنند، حتی اگر اين روحانی با فريادی رسا خواستار جدايی دين از حکومت باشد و بر اثر پايداری بر سر حرف خود جانش را هم ببازد. احتمال می رود که حکم اعدام در مورد بروجردی روز يکشنبه ۱۷ ژوئن اجرا شود.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها