احضار جناب آقای شریعت

on .

علت حضور: در خصوص شكايت اداره اوقاف قم عليه شما دائر بر تصرف عدواني در وقت مقق جهت اخذ توضيح و تفهيم اتهام در اين شعبه حاضر شويد.

دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قم- دادياري شعبه سوم

اين سند از اين بابت جالب است كه آقاي شريعت را به جرم تصرف عدواني منزل و حسينيه خودش به دادگاه احضار نموده‌اند. آنهم منزل و حسينيه‌اي كه با بولدوزر صاف كردند!

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها