images/New_Site/majzooban.png

جايگاه وكلا در امريكا

on .

 شهربانو بهارك كشاورز عضو كانون وكلاي ايالت نيويورك 

در امريكا جايگاه وكلا و استقلال آنها تثبيت شده است. ارتباط دستگاه قضايي با كانون هاي وكلا و دانشكده هاي حقوق بسيار نزديك است. حقوق همه محترم و غيرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وكلا در امريكا مثل تمام جوامع متمدن بالاترين جايگاه اجتماعي را دارند و از نظر مالي تامين هستند. نظام حكومتي و قضايي به گونه اي است كه به هيچ وجه به آنها كوچك ترين بي احترامي و تعرضي نشود. زيرا  
 
اگر غير از اين باشد و جايگاه و احترام وكيل از طرف دستگاه قضايي، موكل يا هر مقام يا تشكيلات ديگري خدشه دار شود وكيل توانايي دفاع را از دست خواهد داد. با تاكيد براينكه اصل مصونيت وكلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه اي وكلا هم تعريف و مشخص شده است و از ضمانت اجراي قوي برخوردار است. من وقتي براي بار اول به عنوان يك خارجي وارد دادگاه امريكايي شدم، در حضور موكلم و وكيل طرف پرونده به قاضي گفتم كه براي اولين بار است در دادگاه هاي امريكا حاضر شده ام. رئيس دادگاه  
 
و وكيل طرف دعوي ضمن تبريك به من در جريان رسيدگي به پرونده همراهي خوبي داشتند و در مواقع ديگر هم با روي خوش آنها مواجه بودم. چرا كه همه مي خواهند در جايگاه خود و كار حرفه اي بهترين نقش را ايفا كنند و مسائل را شخصي و فردي نمي بينند. در نتيجه حق موكل به هيچ عنوان پايمال نمي شود. بيشتر قضات قبلاً در جايگاه وكلا بوده اند و خودشان هم مي گويند كه ما آن طرف ميز هم بوده ايم. كاملاً مي دانند چه وظيفه اي دارند و ارتباطشان كاملا محترمانه و صددرصد حرفه اي است. هيچ پرونده و موضوعي نيست كه وكلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعي و حتي در پرونده هاي تروريست ها از موكل خود دفاع كنند و هيچ كس نمي تواند مانعي و كوچك ترين اشكالي در كار آنها ايجاد كند. اين به قدري بديهي و مسلم است كه از فرط بداهت نياز به ضمانت اجراي ديگري ندارد. 
 
در امريكا زمينه كار تخصصي فراهم است. چرا كه به طور معمول وقتي دانشجو ليسانس خود را در رشته اي بخواند، با گرفتن پروانه وكالت به طور تخصصي در همان رشته كارهاي وكالتي مي پذيرد و انجام مي دهد. به هر حال حق هر فارغ التحصيل است كه هر حرفه حقوقي را كه مي خواهد انتخاب كند اما در ايران اين امكان با توجه به نحوه آموزش و نظام آموزشي و تعداد فرصت هاي شغلي براي فارغ التحصيلان حقوق بسيار محدود است. در چنين شرايطي پذيرش اين همه دانشجوي حقوق منطقي نيست. 
 
در امريكا مشاوران فقط به موسسات حقوقي و برخي اشخاص مشاوره مي دهند و مشاوران حق وكالت در دادگاه ها را ندارند و به اين معني كه اينجا هست، مشاور وجود ندارد. حق الوكاله با توافق طرفين تعيين مي شود. در بعضي دعاوي حق الوكاله مي تواند بخشي از مالي باشد كه وكيل آن را به نفع موكل مي گيرد. اما در بعضي دعاوي حتماً بايد نقداً پيش پرداختي داده شود. 
 
مستند دعاوي در امريكا آرايي است كه در موارد مشابه صادر شده است مگر آنكه راي از دادگاه پايين تر از دادگاهي كه پرونده شما در آن مطرح است صادر شده باشد. بنابراين دسترسي به آراي جديد مهم است كه در پايگاه هاي اينترنتي و «DATA BASE» در ازاي پرداخت وجه قابل دريافت است. آراي قضايي قانون را تفسير مي كنند و قانون به تنهايي قابليت استفاده ندارد. در نظام «COMMON LAW» همه چيز به سرعت تحول مي يابد و شما نمي توانيد با داشتن يك مجموعه قوانين و چند كتاب از اينكه آمادگي دفاع در يك دعوا را داريد اطمينان پيدا كنيد. چرا كه در آن پرونده خاص، وكيل امريكايي بايد با توجه به آخرين رويه و آراي صادره -كه كساني كارشان يافتن و بررسي اين آرا و ارائه دادن آن به وكلاست - وارد دعوا شود. اين گونه دادرسي گرچه كار وكلا را سخت تر مي كند اما كارآمدتر است. در دفاتر وكالت كار دانشجويان و كارآموزان تحقيق روي پرونده ها و جمع آوري آراي موافق و مخالف درباره يك موضوع خاص است. وضعيت قضات آنجا با اينجا قابل مقايسه نيست. با وجود انتقادهايي كه نسبت به قضات در ايران مي شود، آنها هيچ يك از امتيازات و امكانات قضات امريكايي و جايگاه و امنيت شغلي آنها را ندارند. به همين علت بسياري از وكلا در آنجا مايل هستند كه قاضي شوند و چنين تغيير موضعي براي آنها بسيار اهميت دارد. 
 
وكلا در رسانه ها 
 
حضور وكلا در رسانه هاي امريكا عادي و مرسوم است. حتي كانال يك تلويزيوني به نام «COURT TV» جلسات دادگاه را به طور زنده و همزمان نشان مي دهد. دانشكده هاي حقوق به دانشجويان توصيه مي كنند كه از اين برنامه ها استفاده كنند. در اين برنامه ها با وكلاي اطراف دعوا، دادستان، قاضي و ديگر وكلا خواه موافق يا مخالف گفت وگو مي كنند و اين كانال ها داراي بيننده هاي معمولي است. در بخش هاي جدي تر درباره هر موضوع سياسي، اجتماعي و... اولين گروهي كه نظرشان خواسته مي شود وكلا هستند نه حتي  
 
قضات. در اين برنامه هاي خبري نظر وكلا و دادستان ها درباره ابعاد مختلف تمام رويدادهاي روزانه خواسته مي شود كه خيلي موثر است. حتي درباره يك موضوع كوچك مثل يك تصادف خودرو در برنامه هاي ويژه نظر وكلا مطرح مي شود. علاوه بر صفحه هاي حقوقي در نشريات و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، روزنامه ها و نشريات هفتگي حقوقي هم منتشر مي شود كه مثلا يكي از آنها روزنامه NEW YORK LAW «JOURNAL» متعلق به كانون وكلاي نيويورك است. من كه عضو چند گروه صنفي وكلا در نيويورك هستم، برخي از اين نشريات را مشترك هستم و تعدادي هم رايگان ارسال مي شود. حتي بعضي از وب سايت هاي مختلف كانون هاي وكلا هم به صورت «ON LINE» اخبار حقوقي را پوشش مي دهند و منتشر مي كنند. 
 
عضو كانون وكلاي ايالت نيويورك 
 
برگرفته از روزنامه شرق ۲۴/۴/۱۳۸۶