اعلام اسامي 4كانديدا را براي انتخاب عضو باقيمانده حقوق

on .

هاشمي شاهرودي در نامهاي به حداد عادل:
اسامي 4كانديدا را براي انتخاب عضو باقيمانده حقوقدان شوراي نگهبان اعلام كرد


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس قوه قضاييه 4 كانديداي پيشنهادي خود را براي عضويت يك حقوقدان باقيمانده شواري نگهبان اعلام كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله هاشمي شاهرودي در نامهاي به غلامعلي حداد عادل اسامي عباسعلي كدخدايي، ابراهيم عزيزي، علي رازيني رييس ديوان عدالت اداري و سيد محمد موسوي از مدرسين مدرسه عالي شهيد مطهري را به عنوان 4 كانديداي پيشنهادي براي عضويت يك عضو باقي مانده حقوقدان شوراي نگهبان ارايه كرد. روز 31 تيرماه محسن اسماعيلي با 159 راي و حسينعلي اميري با 150 راي نمايندگان مجلس به عنوان دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شدند.

کد خبر: 8605-02113

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها