ابلاغ تلفنی و خلاف قانون حکم دادگاه تجدید نظر جناب آقای

on .

صبح امروز مورخ 12/06/86 از سوی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قم ، طی تماس تلفنی با آقای امیر اسلامی ( وکیل جناب آقای شریعت ) شخصی که خود را پورموسوی ، رئیس شعبه معرفی نموده احضار داشته است که حکم دادگاه تجدید نظر در خصوص جناب آقای شریعت صادر گردیده و محکومیت حبس ایشان تبدیل به جزای نقدی و ممنوعیت از اقامت در شهرستان قم به مدت 9 سال تأیید گردیده است و این تماس تلفنی را به منزله ابلاغ قانونی حکم تلقی و ملزم نموده اند که تا حداکثر روز شنبه هفته آینده  ( 17/06/86 ) جناب آقای شریعت باید خود را به دادگاه معرفی نمایند ، به فرض صحت این تماس شیوه ابلاغ حکم خلاف موازین قانونی میباشد و وکلای ایشان نیز اعلام نموده اند چون دادنامه صادره از شعبه شش دادگاه تجدید نظر بصورت قانونی به ما ابلاغ نگردیده است تکلیفی در خصوص حضور جناب آقای شریعت در دادگاه نمی بینیم.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها