سرهنگ جليل بزرگمهر، وكيل‌مدافع دكتر مصدق درگذشت

on .

سرهنگ جليل بزرگمهر، وكيل‌مدافع تسخيري دكتر محمد مصدق در دادگاه نظامي بعد از كودتاي ۲۸ مرداد، در سن ۹۳ سالگي در تهران درگذشت. اين وكالت سبب شد كه وي با گروه‌هاي فعال ملي آشنايي يابد و نيز به نهضت ملي شدن نفت و شخص دكتر مصدق علا‌قه‌مند شود و برخلا‌ف انتظار حكومت وقت صميمانه در دفاع از دكتر مصدق بكوشد. 
 
 
همين دلبستگي به دكتر مصدق و نهضت ملي شدن صنعت نفت سبب شد كه ديگر در ارتش جايگاهي نداشته باشد، ابتدا او را به مشاغل اداري گماردند و بعد از مدت كوتاهي بازنشسته كردند. دكتر مصدق در نامه‌اي به بزرگمهر در قدرداني از او نوشته بود: <شما وكيل تسخيري بوديد، تسخير نشديد و از اجراي اوامر مافوق، سر باز زديد. سخني برخلا‌ف وجدان نگفتيد و هرگونه مداركي هم كه مورد احتياج اينجانب بود از نظر انجام وظيفه، برايم تهيه نموديد كه نمي‌دانم چگونه تشكر كنم و اين انجام وظيفه سبب شد كه بعد از ختم محاكمه شما را از كار خارج كنند و يك عمر صحت عمل و درستكاري شما را نديده بگيرند. به عقيده اينجانب، شما چيزي گم نكرديد و چنانچه نام نيك خود را با ثروتي كه بعضي از راه خيانت به مملكت به‌دست آورده‌اند مقايسه كنيد، معلوم خواهد شد كدام گواراتر و وزين‌تر است.>  
 
بزرگمهر در طول خدمت بازنشستگي خود تا لحظه مرگ كه بيش از نيم‌قرن بود به پژوهش مسائل تاريخي و نوشتن خاطرات خود از محكمه فرمايشي دكتر مصدق و تحليل‌هايي از نهضت ملي شدن صنعت نفت دست زد كه امروز جزو مستندترين مدارك تاريخي آن دوران است. بعضي از آثار و كتاب‌هايي كه از بزرگمهر انتشار يافته است از اين قرارند: تقريرات مصدق در زندان، دكتر مصدق در محكمه نظامي، دكتر مصدق در دادگاه تجديدنظر نظامي، دكتر مصدق و رسيدگي فرجامي در ديوان كشور، خاطرات جليل بزرگمهر از دكتر مصدق، خاطرات سرهنگ جليل بزرگمهر و ناگفته‌ها و كم‌گفته‌ها از دكتر مصدق و نهضت ملي ايران. <زندگينامه من> خاطرات سرهنگ جليل بزرگمهر است. او در اين خاطرات كوشيده است، گزارش محاكمات اين دادگاه‌ها، علل و پيامدهاي ناشي از آن را بازنمايد. مشروح دادگاه‌هاي دكتر مصدق در لا‌به‌لا‌ي اين خاطرات گنجانده شده است. دكتر مصدق، به گونه‌اي كه وكيل‌مدافع او، سرهنگ جليل بزرگمهر، در مقدمه دو جلد كتاب مصدق در دادگاه نظامي آورده، مردي بسيار محتاط و دورانديش در سياست بود، به ويژه ريزه كاري‌هاي حقوقي در امر سياست بيش از آنچه لا‌زم بود مي‌انديشيد و احتياط مي‌كرد. 
 
 روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها