ناصر زرافشان آزاد شد

on .

ناصر زرافشان پس از طي دوران محكوميت ۵ ساله‌ي حبس تعزيري آزاد شد.

ناصر زرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: پس از برگزاري دادگاه و صدور حكم و قطعيت آن از مردادماه سال ۸۱ براي سپري كردن محكوميت ۵ ساله‌ي خود به زندان رفتم.
وي عنوان اتهامي محكوميت
۵ ساله‌ي خود را افشاي اسرار دولتي بيان كرد و گفت: اين مدت با احتساب ايام بازداشت قبلي در پايان سال ۸۵ بهاتمام رسيد.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها