ارتباط ارگانيك بين كانون وكلاودستگاه قضايي وجودندارد

on .

ارتباط ارگانيك بين كانون وكلاودستگاه قضايي وجودندارد

كامران آقايي وكيل دادگستري

يك وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه با بيان اينكه در مجموع ارتباط ارگانيكي ميان كانون وكلا و دستگاه قضايي وجود ندارد گفت: افرادي كه از طريق ماده ۱۸۷ پروانه ميگيرند اطلاعات لازم را نداشته و با توجه به اين كه وكالت امري تخصصي است به آن حد از تربيت نميرسند كه بتوانند از حق و حقوق مردم دفاع كنند.

كامران آقايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا دربارهي مشكلات صنفي وكلا اظهار داشت: عمدهترين مشكل وكلا اين است كه آنطور كه بايد به عنوان يكي از مشاغل ضروري اجتماعي به رسميت شناخته نميشوند.

وي ادامه داد: برخي به وكلا اين گونه نگاه كرده كه اين افراد به استخدام گرفته ميشوند تا امور ناحق را به نحوي حق جلوه دهند كه متاسفانه گاهي اوقات دستگاههاي رسمي نيز اين امر را تبليغ ميكنند كه سبب ضربه پذيرشدن صنف وكالت ميشود.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه تريبوني در اختيار وكلا كه غالبا از فرهيختهترين اقشار جامعه هستند وجود ندارد گفت: نتايج اين مقوله را ميتوان در موقعيتهاي مختلف مشاهده كرد.

اين وكيل دادگستري با ابراز اين عقيده كه دستگاه قضايي داراي مشكلات درون سيستمي است ادامه داد: كاملا روشن است در هر جامعهاي كه تاحدودي به رشد رسيده وكلا ميتوانند در ابعاد مختلف به دادگستري كمك كرده در حالي كه اين مساله در اجتماع ما به صورت رويه جاري نيست.

وي افزود: خوشبختانه اخيرا راهكارهايي در رابطه با اين امرپيدا شده اما در مجموع، اين گونه نيست كه ارتباطي ارگانيك ميان كانون وكلا و دستگاه قضايي وجود داشته باشد.

آقايي گفت: با توجه به تغيير و تحولات در چندسال اخير نهادي به نام تشكيلات ماده ۱۸۷ پيشبيني شده كه وظيفهاش اعطاي پروانه مشاوره يا وكالت به افرادي است كه ميتوانند وارد دادگاهها شده و از موكلان خود دفاع كنند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه بسياري از قضات از اين مساله گلهمند هستند كه افرادي كه از طريق ماده ۱۸۷ پروانه دريافت ميكنند اطلاعات لازم را ندارند و با توجه به اين كه وكالت امري تخصصي است اين افراد به آن حد از تربيت نميرسند كه بتوانند از حق و حقوق موكل خود دفاع كنند، به همين دليل يك سري گره در كار دادگستري ايجاد شده و ميشود و متاسفانه اخلاق وكالت نيز مقداري تنزل پيدا كرده است.

اين مدرس دانشگاه درمورد قوانيني كه حق وكلا را ناديده ميگيرد اظهار داشت: در قانون آيين دادرسي كيفري اخير، به وكلا مگر در شرايط خاص اجازه نميدهند كه در مرحله بدوي از موكلان خود دفاع كنند و اين سبب شده كه مشكلي به مشكلات دادگستري اضافه شود زيرا افرادي كه در مرحله مقدماتي صحبتهايي را بيان ميكنند پس از آن در پيشگاه قاضي از حرف خود عدول كرده و اموري مانند عدم اطلاع و تهديد و ديگر مسايل را مطرح ميكنند كه اين امكان دفاع را براي هر موكلي محدود ميكند.

وي با اظهار تاسف از اين كه اخيرا سيل دانشجوي حقوق به راه افتاده گفت:دانشگاهها به تناسب نيازهاي اجتماعي جذب دانشجو نميكنند كه عواقب اين امر در اجتماع قابل مشاهده است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها