همايش چگونگي برگزاري دوره هاي حقوق بشر

on .

 در محل كانون وكلاي دادگستري مركز به ميزباني كميسيون حقوق بشر
همايش چگونگي برگزاري دوره هاي حقوق بشر در شهرستانها در تاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۶ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز به ميزباني كميسيون حقوق بشر كانون مركز و با حضور ميهماناني از مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران و از كانونهاي وكلاي مركز ، همدان ، قم ، كردستان ، خوزستان و لرستان ، آذربايجان شرقي ، فارس و انجمن تاريخ وميراث فرهنگي كرمج برگزار گرديد كه طي آن در خصوص مسائل مربوط به اشاعه حقوق بشر و گسترش كاربردي آن در قشرهاي مختلف جامعه با تاكيد بر آموزش به وكلاي دادگستري ، قضات و نيروي انتظامي بحث و نتيجه گيري شد.
در اين همايش سخنران اوليه ، سركا خانم دكتر مصفا به بيان وضعيت فعلي حقوق بشر و كاربرد آن و نيز بررسي محدوديت ها و كاستي هايي كه در اشاعه اين شاخه از حقوق وجود دارد و نيز اقداماتي كه مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران انجام داده پرداخته و سپس حضار به ارائه راهكارهاي اجرايي در زمينه گسترش هرچه بيشتر اين علم به صورت كاربردي نمودند.
حضار پس از بيان نقطه نظرات و نمونه هاي عملي سوالاتي را مطرح نمودند كه عموما حاكي از علاقمندي ايشان و سازمانهاي متبوع به موضوع و علاقمندي به مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزش حقوق بشر در استانهاي مختلف بود .
در همين راستا جناب آقاي دكتر عسگري راد ضمن بيان عملكرد كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز و نحوه ارتباط با UNDP توضيح دادند كه موضوع برگزاري دوره هاي آموزشي يا كارگاهي در زمينه حقوق بشر برنامه اي است كه با مشاركت UNDP درحال برگزاري است و تا به حال دو دوره آموزشي و يك كارگاه در كانون مركز در همين موضوع تشكيل و دوره هاي بعدي نيز به زودي برگزار خواهد شد . ايشان پس از بيان نتايج و مزاياي اين دوره ها ، به تشريح نوع همكاري با نهادهايي پرداختند كه تمايل به مشاركت در برگزاري اين دوره ها به عنوان ميزبان دارند كه درهمين راستا نمايندگان كليه كانونهاي حاضر اعلام علاقمندي و آمادگي براي اين امر نمودند .
نماينده كانون فارس ، جناب آقاي رييسي ، ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري دوره هاي مذكور ، سوابقي از اقدامات خود و كانون متبوع را در زمينه حقوق بشر اعلام داشتند و سپس به طرح نمونه هايي از نقض حقوق بشر در استان فارس پرداختند و در نهايت اينگونه استنتاج نمودند كه اگر دوره هاي آموزش حقوق بشر براي دست اندركاران اجرايي و نيز عموم مردم برگزار گردد ، ديگر شاهد اينگونه موارد نقض حقوق بشر نخواهيم بود و آنچه كه الآن در سطح جامعه وجود دارد به دليل ناآگاهي مردم و عدم اطلاع رساني كافي در زمينه حقوق بشر است .
در همين رابطه نمايندگان انجمن تاريخ و ميراث فرهنگي كرج جنابان آقايان دكتر صحافي و طايفه ، ضمن تاييد مواضع نماينده كانون فارس به ضرورت اطلاع رساني پرداخته و در همين راستا به اقدامات انجام شده خود پرداختند . نمايندگان انجمن مذكور توضيح دادند كه با برنامه ريزي انجام شده از مدتها قبل اقدام به تاسيس مراكز اطلاع رساني در سطح شهر نموده اند كه اين مراكز مي تواند به صورت چندگانه عمل كرده و تمركز فعاليت خود را بر موضوعات حقوق و حقوق بشر قراردهد تا امكان دسترسي سريع و كم هزينه به موضوعات خاص در زمينه حقوق و حقوق بشر براي عموم فراهم گردد.
نامبردگان همچنين اعلام داشتند كه اين انجمن آمادگي برگزاري هرگونه همايش ، كارگاه و دوره هاي آموزشي را داشته و حسب مورد مي تواند در زمينه هاي مختلف اطلاع رساني و آموزشي با كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز و ساير نهادها همكاري مستمر و مستقيم داشته باشد .
در پايان جلسه ، جناب آقاي عسگري راد ضمن قدرداني از حضار و خبرنگاران جلسه برگزار شده را بسيار مفيد و پربار ارزيابي نمودند و اظهار اميدواري كردند كه با همكاري علاقمندان حاضر در جلسه و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي علاقمند به موضوع حقوق بشر ، در آينده نه چندان دور شاهد اشاعه هرچه بيشتر حقوق بشر در اقشار و لايه هاي مختلف جامعه باشيم .

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها