وكيل دراويش گنابادي قم نسبت به حكم محكوميت خود تجديدنظ

on .

وكيل دراويش گنابادي قم نسبت به حكم محكوميت خود تجديدنظرخواهي كرد

تهران- خبرگزاري كار ايران
غلامرضا هرسيني، وكيل دراويش گنابادي قم كه بر اساس حكم دادگاه عمومي جزايي قم به تحمل حبس، جزاي نقدي و محروميت از شغل وكالت محكوم شده است، در لايحه‌‏اي اعتراضي نسبت به حكم خود تجديدنظرخواهي كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، هرسيني كه وكالت سيداحمد شريعت، متولي و واقف حسينيه شريعت قم را برعهده دارد، پيش از اين از سوي شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي قم به تحمل يك سال حبس، پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و پنج سال محروميت از وكالت محكوم شده است.
شعبه مزبور همچنين سيداحمد شريعت را به تحمل يك سال حبس تعزيري، شش ميليون جزاي نقدي كه سه ميليون ريال آن بدل از شلاق است و نيز 10 سال تبعيد از قم و بهرامي، از ديگر دراويش گنابادي را به تحمل سه ماه و يك روز حبس كه به مدت پنج سال به حالت تعليق درمي‌‏آيد، محكوم كرد.
حكم تاكنون صادره به شريعت و بهرامي كه از جمله متهمان اين پرونده هستند، ابلاغ نشده است تا آنها نسبت به احكام خود تجديدنظرخواهي كنند.
اتهامات اين دراويش گنابادي قم «تصرف عدواني حسينيه شريعت» و «معاونت اخلال در نظم عمومي» و «تمرد از دستور مأموران» عنوان شده است.
پيش از اين نيز، شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم براي 52 نفر از دراويش گنابادي و دو نفر از وكلاي اين دراويش، حكم محكوميت يك سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق، پرداخت جزاي نقدي و محروميت از شغل وكالت صادر كرده بود.
پايان پيام

کد خبر: 380091

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها