گزارشی آماری و کوتاه از وضعيت حقوق بشر در ايران

on .

 فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشردر اروپا و امريکای شمالی
(از دسامبر 2006 الی نوامبر 2007)

به مناسبت 10 دسامبر  روز جهانی حقوق بشر

10 دسامبر 2007

افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، گسترش دستگيری و محاکمه دانشجويان و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی، سرکوب بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و دريغ کردن حقوق اوليه آنها و . . . ؛ نشان وسعت و عمق نقض حقوق اوليه و انسانی مردم در ايران است.

آمار و ارقام زير، که توسط فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر تهيه و تنظيم شده است، منعکس کننده بخشی از اين فاجعه انسانی است. اين گزارش، که فاصله زمانی از دسامبر 2006 تا نوامبر 2007 را در بر می گيرد، شامل موارد نقض حقوق بشر است که در رابطه با دانشجويان، مطبوعات، فعالين سياسی و اجتماعی، کارگران و زنان اعمال می گردد. و ضمناً در بر گيرنده موارد صدور و اجرای حکم اعدام نيز می باشد.

ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و اقدامات خود را جهت متوقف ساختن آن بکار ببندند.

کل موارد نقض حقوق بشر، که در فاصله زمانی اين گزارش ثبت و جمع آوری شده است، شامل 1795 مورد است. که به شرح زير به اطلاع می رسد:

دانشجويان

·        بازداشت: 123 مورد

·        بازجوئی: 46 مورد

·        احضار به دادگاه: 26 مورد

·        محاکمات: 11 مورد

·        احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 34 مورد

·        احضار به کميته های انضباطی: 336 مورد

·        احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی: 331 مورد

·        اخراج از دانشگاه: 344مورد

·        ضرب و شتم دانشجويان: 2 مورد

·        تعليق از تحصيل: 24 مورد

·        تهديد و ارعاب: 4 مورد

·        انحلال نهادهای دانشجوئی: 27 مورد

·        توقيف نشريات دانشجوئی: 37 مورد

·        جلوگيری از اجرامی مراسم: 14 مورد

·        حمله به نهادهای دانشجوئی: 1 مورد

·        بازرسی منازل: 3 مورد

·        اعتصاب غذای دانشجويان: 4 مورد

مطبوعات

·        احضار به دادگاه: 283 مورد

·        بازداشت: 26 مورد

·        بازجوئی: 21 مورد

·        محاکمه: 58 مورد

·        احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 41 مورد

·        توقيف کتاب: 13 مورد

·        مسدود کردن سايت ها: 20 مورد

·        توقيف مطبوعات: 25 مورد

·        جلوگيری از نمايش فيلم: 6 مورد

·        اخراج از کار: 3 مورد

·        تهديد و ارعاب: 11 مورد

·        تعطيلی نهادهای مطبوعاتی: 65 مورد

فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی

·        احضار به دادگاه: 82 مورد

·        بازجوئی: 175 مورد

·        بازداشت: 1735 مورد

·        محاکمات: 681 مورد

·        احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 520 مورد

·        تهديد و ارعاب: 22 مورد

·        آزادی با قرار وثيقه: 73 مورد

·        ممنوع الخروح: 14 مورد

·        ضرب و شتم: 2 مورد

·        اخراج از کار به دليل فعاليت سياسی: 46 مورد

·        جلوگيری از اجرای مراسم: 13 مورد

·        حمله به نهادهای مدنی: 5 مورد

·        بازرسی منازل: 7 مورد

·        جلوگيری از فعاليت تشکل های سياسی: 15 مورد

·        ترور در داخل کشور: 1 مورد

کارگران

·        عدم پرداخت حقوق و مزايا: 105686 مورد

·        اخراج از کار: 14946 مورد

·        بازداشت: 83 مورد

·        احضار به دادگاه: 31 مورد

·        احکام دادگاه: 75 مورد

·        محاکمه: 9 مورد

·        مرگ در حين انجام کار: 27 مورد

·        بازجوئی: 26 مورد

·        حمله به تجمع کارگران: 3 مورد

·        تعطيلی نهادهای کارگری: 1 مورد

اعدام

·        اعدام شده گان: 260 مورد

·        منتظرين اعدام: 313 مورد

·        منتظرين اعدام (زندانیان سياسی): 8 مورد

·        اعدام شده گان (زندانيان سياسی): 18 مورد

·        اعدام در ملاء عام: 87 مورد

·        هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن (اعدام شده): 6 مورد

·        سنگسار (احکام اجرا شده): 1 مورد

·        سنگسار (احکام صادر شده): 7 مورد

زنان

·        احضار به دادگاه: 44 مورد

·        محاکمه: 8 مورد

·        احکام صادر شده: 15 مورد

·        بازداشت: 33 مورد

·        تهديد و ارعاب: 6 مورد

·        بازجوئی: 18 مورد

·        ممنوع الخروخ: 2 مورددستگيری عمومی، قتل مردم

·        دستگيری عمومی: 24783 مورد

·        قتل مردم: 32 مورد

·        قتل مشکوک: 3 مورد

زندانيان سياسی

·        اعتصاب غذا: 37 مورد

·        ممنوع الملاقات: 15 مورد

·        جلوگيری از مرخصی جهت درمان: 12 مورد

·        ضرب و شتم: 3 مورد

·        بازجوئی مجدد: 16 مورد

·        مرگ در زندان: 1 مورد

·        نقض عضو بر اثر شکنجه: 3 مورد

·        مفقود الاثر: 8 مورد

·        بلاتکليف: 2 مورد

·        محاکمه مجدد: 5 مورد

·        احکام صادر شده در دوران محکوميت: 6 مورد

·        جلوگيری از آزادی: 6 مورد

قصاص

·        قصاص دست: 8 مورد

·        قصاص چشم: 1 مورد
19/09/1386                       10/12/2007

[email protected]


"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای  شمالی"

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : [email protected]

[email protected] : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران –   فرانسه

اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : [email protected]

اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : [email protected]

[email protected]   :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – آلمان

[email protected]  شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :

[email protected] : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند

[email protected]  : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد

[email protected] :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا

[email protected]کمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :

[email protected]  :  سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا

[email protected] :  کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

[email protected] فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:

فعالان دفاع از حقوق بشر  [email protected]

منبع : کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها