بخشنامه‌ي هاشمي شاهرودي به روساي كل دادگستري‌ها دربا

on .

آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه درباره اعطاي مرخصي به محكومان زنداني بخشنامه‌اي خطاب به روساي كل دادگستري استان‌ها صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بخشنامه آمده است: بنابر پيشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، به روساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا در موارد لازم بتوانند به محكومان زنداني كه كمتر از شش ماه به پايان محكوميت آن باقي مانده است يا كمتر از دو ميليون تومان جريمه دارند، هر دو هفته يك بار نسبت به اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور اقدام كنند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها