پنج افتخار جامعه وكالت و حقوق دانان ايراني در صحنه بين

on .

بخشي از افتخارات بين المللي كه نام ايران را تاريخ جهان معاصر به ثبت رسانده است ، شامل تلاش شخصي پنج حقوق دان برجسته كشور در زمينه مسائل بين المللي به شرح ذيل ميباشد :

۱ ) حدود شصت سال پيش دكتر احمد متين دفتري وكيل دادگستري و حقوق دان ايراني . از طرف مجمع عمومي سازمان ملل به عنوان عضو كميسيون سازمان ملل به عنوان عضو كميسيون حقوقي ملل متحد انتخاب شد .

۲ ) بعد از جنگ جهاني دوم ، از طرف سازمان ملل متحد ، دكتر جلال عبده ، از نويسندگان قانون مدني ، به عنوان فرماندار گينه بيسائو انتخاب شد و تا زمان استقلال گينه اين مسئوليت را به عهده داشت .

۳ ) مرحوم دكتر محمد مصدق ، در جريان نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران ، با ارائه تز خويش مبني بر اينكه منابع كشورها متعلق به مردم كشور است و مالكيت منابع عمومي با مردم است و دولتها نمي توانند اين منابع را واگذار كنند و حاكميت مردم مردم با يك قرارداد بين دولت ها مخدوش نمي شود ، موفق گرديد با اخذ راي به محكوميت دولت انگليس در ديوان دادگستري بين المللي لاهه ، موجب سربلندي نام ايران و جامعه حقوقي كشور گرديد .

۴ ) انتخاب جناب آقاي دكتر جمشيد ممتاز حقوق دان و وكيل دادگستري ايران توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به عنوان عضو كميسيون حقوق ملل متحد ، در حدود سه سال قبل از جمله افتخارات جامعه حقوقي كشور است ، كه در رسانه هاي عمومي و مجامع تخصصي حقوق خيلي به اين موضوع اشاره نگرديد .

۵ ) انتخاب سركار خانم شيرين عبادي وكيل دادگستري كانون وكلاي دادگستري مركز ، به عنوان منتخب جايزه صلح نوبل مي باشد . مشاراليها به عنوان اولين ايراني برنده جايزه نوبل موجب افتخاري براي كشور شده است .

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها