مختصری از فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مج

on .

1- ایشان این عید بزرگ را متعلق به همه مسلمین دانستند و آن را به همه برادران دینی اعم از شیعه و سنی تبریک فرمودند.
2- حضرتشان این واقعه را نشانه توجه خداوند به بندگان دانسته و فرمودند تعیین حضرت علی (ع) در غدیر خم توسط پیغمبر اکرم(ص) انجام دستور الهی و مایه رفع نگرانی امت اسلام بود.
3- ایشان ضمن بیان فضایلی از حضرت امیر(ع)، فرمودند که حتی مخالفین آن بزرگوار هم در مقاطع گوناگون زبان به مدح وی گشوده اند.
4- ولایت هرگز از بین نخواهد رفت و علی رغم تفرقه افکنی حاکمان جور ، این امر در هر زمان جاری و ساری می باشد. حتی اگر عده ای دست خود را از دست ولایت جدا سازند، ولایت دست آنها را رها نخواهد کرد.
5- در پایان ایشان ابراز امیدواری کردند که این عید  سعید  مایه وحدت امت اسلام باشد.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها