‏آيا ديگر مراجع قم در جريان هستند؟ - ‏بي حرمتي کم سابقه

on .

سايت اصلاح طلب "امروز"، که فيلتر شده اما با فيلتر شكن اخبار قابل دسترسي است، اخيرا به شيوه اي ‏عجيب مورد هجوم هکرهاي دولتي قرارگرفته است.‏

جنبه اي غير اخلاقي از اين هجوم اينترنتي، به قسمتي از سايت مربوط مي شود به نام "مراجع تقليد" كه درآن ‏سايت هاي مراجع بزرگ داخل و خارج ايران از جمله آقايان منتظري، سيستاني، صانعي، فضل الله، موسوي ‏اردبيلي، فاضل لنکراني، تبريزي، صافي گلپايگاني، بيات زنجاني... قابل دسترس هستند. به طور مشخص، ‏اين قسمت به گونه اي هک شده است که با كليك كردن برروي نام آيت الله منتظري، ليستي از لينک هاي تفنني ‏و غيراخلاقي (شامل سايت هاي پورنوگرافي، مربوط به همجنس بازان و ....) در دسترس قرار مي گيرد.‏

يک تحليلگر سياسي ساکن تهران با اشاره به خبر فوق به روز گفت: "معلوم نيست كه آيا ديگر مراجع قم از ‏اين موضوع مطلع هستند يا خير، و معلوم نيست که آيا تا اين حد از حريم شکني عليه روحانيون منتقد ‏حکومت، هيچ گونه عکس العملي را در ميان مدعيان دفاع از حريم روحانيت بر خواهد انگيخت؟"‏

آيت الله حسينعلي منتظري، منتقد سرسخت حکومت ايران در زمينه هاي سياسي، بين المللي، اجتماعي و ‏فرهنگي، به لحاظ سلسله مراتب روحانيت شيعه داراي بالاترين مرتبه در ميان مراجع مقيم ايران محسوب مي ‏شود. وي علي رغم كهولت سن كماكان از طريق اعلام مواضع سرگشاده، ديدارها و گفت وگو با سايت ها و ‏روزنامه هاي خارجي و داخلي فعال است و ديدگاه هاي او درايران طرفداران زيادي دارد.‏

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها