پدرى در اقليم كردستان عراق به‌خاطر دزديدن شيرخشک و پوشک براى نوزادش به يازده سال حبس محكوم شد

on .

alan ali 96 001

طرح از Alan Ali

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها