images/New_Site/majzooban.png

برای وحید صیادی‌نصیری که در اعتصاب غذا و در سکوت خبری درگذشت

on .

کاری از مانا نیستانی