فرمایشات عصر سه‌شنبه ۱۵-۱۲-۹۶ در محل دولتسرا

on .

hz dr noorali tabandeh majzoobalishah 15 esfand

فرمايشات قطب دراویش نعمت ‌اللهی گنابادی حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه عصر سه شنبه ۱۵-۱۲-۹۶ در محل دولتسرا

مدت‌زمان: ۳ دقیقه

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها